Hãy vui vẻ và tận hưởng sự lựa chọn đa dạng của chúng tôi về các hoạt động trong nhà hàng ngày.

  • Lớp học Yoga
  • Chụp hình lưu niệm cùng Almanity
  • Nghệ thuật xếp lá
  • Trà truyền thống
  • Tập Tai Chi chiều
  • Học Tiếng Việt
  • Cho cá ăn
  • Chơi gôn
  • Trà thiền

Vui lòng liên hệ đăng ký trước ở bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng.