Phòng trưng bày nghệ thuật của chúng tôi bao gồm bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ nổi tiếng tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Hợp tác với Arternativelight Monaco, gần đây chúng tôi đã giới thiệu Triển lãm Nghệ thuật Arternativelight đầu tiên (IAAAE), sự kiện này sẽ trở thành một phần của chương trình trao đổi nghệ thuật và văn hóa thường xuyên của Almanity.