Những tín đồ về sức khỏe, các nhà yoga, các nhà tổ chức chăm sóc sức khỏe sẽ nhận thấy Almanity Hoi An Wellness Resort là địa điểm hoàn hảo ở Hội An cho các buổi hội thảo hoặc khóa chăm sóc.

YOU MAY ALSO BE INTERESTED …

Phòng Họp & Sự Kiện
Almanity Hội An Wellness Resort cung cấp địa điểm lý tưởng cho các cuộc họp và sự kiện của bạn tại…