Những tín đồ về sức khỏe, các nhà yoga, các nhà tổ chức chăm sóc sức khỏe sẽ nhận thấy Almanity Hoi An Wellness Resort là địa điểm hoàn hảo ở Hội An cho các buổi hội thảo hoặc khóa chăm sóc.

Chương trình Thanh lọc cơ thể 8 ngày
Loại phòng: My Spirit Superior Room. Phí nâng cấp lên hạng phòng cao hơn 20 USD/phòng/đêm. Phí phụ...
Chương trình Thanh lọc cơ thể 4 ngày
Loại phòng: My Spirit Superior Room. Phí nâng cấp lên hạng phòng cao hơn 20 USD/phòng/đêm. Phí phụ...

YOU MAY ALSO BE INTERESTED …

Phòng Họp & Sự Kiện
Almanity Hội An Wellness Resort cung cấp địa điểm lý tưởng cho các cuộc họp và sự kiện của bạn tại…