Almanity Hội An Wellness Resort cung cấp địa điểm lý tưởng cho các cuộc họp và sự kiện của bạn tại Hội An.

Các chức năng theo chủ đề và phục vụ riêng tư cũng có thể được bố trí theo yêu cầu.

Các tiện nghi:

  • Bục phát biểu
  • Bảng viết
  • Hệ thống âm thanh
  • Máy chiếu và màn hình chiếu
NameClassRoom Theater U-shape Banquets
Meeting Room506030NA
Meeting Venue12015080150
 

YOU MAY ALSO BE INTERESTED …

Khóa Chăm Sóc
Những tín đồ về sức khỏe, các nhà yoga, các nhà tổ chức chăm sóc sức khỏe sẽ nhận thấy Almanity…