EXTRA NIGHT ON US
 
+ Ở 4 đêm trả tiền 3 đêm tại Almanity Hoi An Wellness Resort
+ Áp dụng cho hạng phòng My Spirit Deluxe và những hạng phòng cao hơn
+ Bao gồm buffet sáng hằng ngày theo tiêu chuẩn quốc tế, 45 phút hoặc 60 phút trị liệu Spa hàng ngày
 
Điều khoản và điều kiện:
- Việc đặt phòng nên được thực hiện trước ít nhất là 24 tiếng
- Gói này không thể kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác
- Giá đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT
- Tối đa 3 đêm miễn phí
- Tham dự Gala Dinner tối 31/12/2019 với giá chỉ 2.300.000 VND/khách
- Có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
 
Extra Night On Us
+ Ở 4 đêm trả tiền 3 đêm tại Almanity Hoi An Wellness Resort + Áp dụng cho hạng...