BOOK DIRECT SAVE MORE
1 ĐÊM:
- Giảm 15% trên giá phòng
ƯU ĐÃI:
+ 1 Cocktail voucher mỗi lần lưu trú
+ 1 Lần trị liệu 45 phút hoặc 60 phút trị liệu Spa hằng ngày
 
TỪ 2 ĐÊM TRỞ LÊN:
- Giảm 15% trên giá phòng
ƯU ĐÃI:
+ 1 Lần đưa hoặc đón sân bay Đà Nẵng
+ 1 Cocktail voucher mỗi lần lưu trú
+ 1 Lần trị liệu 45 phút hoặc 60 phút trị liệu Spa hằng ngày
 
Điều khoản và điều kiện:
* Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2020
 
Almanity Hoi An Wellness Resort
a: 326 Ly Thuong Kiet St., Tan An Ward, Hoi An City, Quang Nam Province, Vietnam
t: (+84) 235 3 666 888
e: reservation@almanityhoian.com
w: www.almanityhoian.com
Book Direct Save More
1 ĐÊM: - Giảm 15% trên giá phòng ƯU ĐÃI: + 1 Cocktail voucher mỗi lần lưu trú + 1 Lần trị...