Almanity Hội An Wellness Resort cung cấp một cách tiếp cận toàn diện cho cơ thể từ các Hội thảo Trí tuệ EQ đến các khóa đào tạo tương tác duy trì niềm hạnh phúc bền vững.

Thông tin đầy đủ và chi tiết giá, vui lòng nhấn vào đây.

Gói Nghỉ Dưỡng Giảm Stress
Một cách tiếp cận thân tâm toàn diện để giảm thiểu tác hại của stress và giúp cơ...
Chương trình Thanh lọc cơ thể 8 ngày
Loại phòng: My Spirit Superior Room. Phí nâng cấp lên hạng phòng cao hơn 20 USD/phòng/đêm. Phí phụ...
Chương trình Thanh lọc cơ thể 4 ngày
Loại phòng: My Spirit Superior Room. Phí nâng cấp lên hạng phòng cao hơn 20 USD/phòng/đêm. Phí phụ...